شاهرود علما

به گزارش شاهرود علما، گردهمایی استادان و نخبگان بسیجی سطوح عالی حوزه علمیه اصفهان به مناسبت سالروز حماسه ۹دی با سخنرانی محمود معلمی کارشناس مسائل سیاسی برگزار شد.