شاهرود علما

چادر مشكى

عبا اگر مشکی باشد مکروه نیست، چادر هم نوعی عبا حساب می شود و به همین خاطر چادر مشکی مکروه نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله سید مختار شاهرود علما، چرا خانم ها باید چادر مشکى بپوشند؟ مگر پوشیدن لباس مشکى مکروه نیست؟
آیات عظام امام خمینى، بهجت، تبریزى، صافى، فاضل، نورى و وحید:

گرچه پوشیدن لباس مشکی از نظر اسلام مکروه است؛ اما این حکم استثنائی هم دارد و آن عبا است، عبا اگر مشکی باشد مکروه نیست، چادر هم نوعی عبا حساب می شود و به همین خاطر چادر مشکی مکروه نیست.

آیات عظام امام خمینى، فاضل و صافى، توضیح ‏المسائل مراجع، م‏۸۶۵؛ آیت اللّه نورى، توضیح ‏المسائل، م‏۸۶۶؛ آیت اللّه وحید، توضیح‏ المسائل، م‏۸۷۲؛ آیت اللّه تبریزى، استفتاءات، س‏۱۶۱۷؛ دفتر آیت اللّه بهجت.

آیت اللّه سیستانى و آیت اللّه مکارم:

اولا که پوشیدن لباس مشکی، هیچ اشکالی ندارد و مکروه هم نیست.

ثانیا به فرض که مکروه هم باشد؛ اما این حکم استثنائی دارد و آن عبا است، عبا اگر مشکی باشد مکروه نیست، چادر هم نوعی عبا حساب می شود و به همین خاطر چادر مشکی مکروه نیست.

آیت اللّه مکارم، استفتاءات، ج‏۱، س‏۱۱۹ و ج‏۲، س‏۱۵۲؛ آیت اللّه سیستانى، (لباس)، س‏۲ و دفتر.

 منبع: خبرگزای حوزه

انتهای پیام/