شاهرود علما

به گزارش شاهرود علما، همایش وحدت حوزه و دانشگاه اصفهان که شامگاه دوشنبه برپا شده بود، به میزبانی دانشگاه اصفهان درتالار خوارزمی و با حضور اساتید دانشگاه و حوزه علمیه اصفهان و با تاکید بر تربیت نیروی انسانی عالِم دین دار برگزار شد.

بیت نیروی انسانی عالِم دین دار برگزار شد.

انتهای پیام/ شاهرود علما/ گ.ت