شاهرود علما

شاهرود علما، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی پیش از ظهر امروز در همایش بزرگداشت آیت الله صادقی، رییس فقید حوزه علمیه اصفهان، اظهار کرد: آنچه از آیت الله سید محمد علی صادقی بیان می کنیم میزان شناخت ما از ایشان است نه معرفت وجودی ایشان.
وی ضمن تشکر از برگزار کنندگان این بزرگداشت به سبب شناسایی این عالم عنوان کرد: آنچه ما از نگاه درسی و بهره های علمی که از محضرشان بردیم در پنج نکته دقت درسی، نظم، حافظه استثنایی، شاگردپروری و جدیت و اهمیت ایشان به درس بود.
این استاد حوزه با بیان اینکه بنده از ایشان اجازه گرفتم که خصوصیات درسی ایشان را از محضرشان سوال کنم تصریح کرد: با یکی از رفقا قرار شد به محضر ایشان برویم اما با توجه به اینکه منتظر دوست خود شدیم ۱۰ دقیقه معطل شدیم، وقتی خدمت ایشان رسیدیم فرمودند ۱۰ دقیقه معطل شما ستم.
وی با اشاره به تسلط درسی آیت الله صادقی ابراز کرد: آخرین درسی که بیان کردند حدیث لاضرر بود که هشت تجزیه تحلیل برای آن بیان کردند و چنینی چیزی در درس هیچ یک از علما وجود نداشته است.
آیت الله مهدوی با اشاره به خاطره ای از آیت الله صادقی عنوان کرد: از ایشان سوال کردم مرحوم آیت الله فانی در فقه دقیق بودند اما ایشان فرمودند علاوه بر فقه در اصول هم دقیق بودند.
وی در خصوص نظم آیت الله صادقی در تدریس افزود: نظیم ایشان بی نظیر بود سر ثانیه حاضر می شد و معمولا یک ربع زودتر وارد مدرسه می شد چراکه پیش بینی موانع پیش آمده در مسیر را می کردند و زمانی که در کلاس حاضر می شدند منتظر می شدند تا ثانیه زمان درس برسد و گاهی ۲۰ ثانیه مانده به زمان درس می گفتند سه صلوات بفرستید تا این زمان رد شود و سر ثانیه درس را شروع می کردند.
آیت الله مهدوی افزود: وقتی که زمان تمام می شد تا به ایشان می گفتند وقت تمام است حتی جمله را به انتها نمی رساندند و نیمه کاره رها می کردند بر این اساس گاهی از شاگردان ایشان ضبط صوتی را در جلسه ایشان قرار می دادند که سر ساعت ضبط صوت روشن می شد و سر ساعت تمام می شد چراکه می دانست درس استاد زودتر و دیرتر برگزار نمی شود.
وی با بیان اینکه روزهای چهارشنبه درس اخلاق برگزار می کردند افزود: به ایشان گفتم ما دوست داریم محضر شما رجال را نیز بگذرانیم لذا اگر ممکن است روزهای چهارشنبه درس رجال بگویید ایشان فرمودند من مطالعه درس اخلاق را کمتر از اصول نمی کنم.
این استاد حوزه در رابطه با حافظه استثنایی این استاد تشریح کرد: روزی در درس اخلاق اصول کافی را باز کردند و روایتی را خواندند و هفته بعد همان روایت را از حفظ خواندند.

وی با بیان شاگردپروری مثال زدنی ایشان، خاطرنشان کرد: گاهی بزرگان از ایشان سوال می کردند و ایشان مصلحت نمی دانستند پاسخ دهند، ایشان پاسخ می دادند کمی صبر کنید به مطلب می رسید اما بنده که کم سن و سال تر از بقیه بودم هروقت سوال می کردم پاسخ می دادند و همین امر باعث شجاعت در تحقیق و پژوهش شد.
آیت الله مهدوی پیرامون جدیت این استاد یادآور شد: ایشان شب ها بعد از مسجد از میدان جمهوری به مدرسه صدر می آمدند و چند ساعتی مطالعه می کردند براین اساس به شاگردان خود می آموختند که در مطالعه جدیت داشته باشند و در زمانی که عراق مدام اصفهان را بمباران می کرد تنها جلسه درس خارج فقه که تعطیل نشد درس ایشان بود.
انتهای پیام/ پ