شاهرود علما

به گزارش شاهرود علما،،معاونین و مسئولان عالی حوزه علمیه اصفهان با جمعی از نمایندگان شورای طلاب مدارس علمیه استان اصفهان پیرامون بیان مهمترین  دغدغه، نگرانی و  مشکلات طلاب حوزه علمیه اصفهان  نشست صمیمی برگزار کردند، در این نشست شورای طلاب به صورت صریح نظرات خود را  بیان کرده ومعاونین  پاسخگو بودند.

گفتنی است شورای طلاب اقدامی ابتکاری از سوی حوزهعلمیه اصفهان در سطح کشور است