شاهرود علما

حضرت آیت الله علوی گرگانی

 لازم است برای افرادی که به هر دلیلی وارد زندان شدند، بنابر جرمشان تفکیک صورت گیرد تا شخصیت و آبروی آنها حفظ شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله سید مختار شاهرود علما، حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار مسئولین اداره کل زندان قم، گفتند: هدف از بعثت انبیاءالهی این بوده که مردم از گمراهی بیرون بیایند و سعادتمند شوند.

معظم له بیان داشتند: اصل اولیه بشر جهالت است، اما برای از بین بردن جهالت ابزاری را در اختیار بشر قرار داده تا رهنمود و هدایت شود.

ایشان افزودند: هادی و هدایت کننده خدای متعال است و این هادیان هم دارای کتاب های هدایت‌گر هستند.

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: اگر خدا قصد هدایت بشر را داشته این از باب قاعده لطف است و بعد از انبیاء، هادیان دیگری جانشین کرده تا زمین از هادی خالی نباشد و مربیان بشر باشند.

معظم له با بیان اینکه هادیان در مقابل همه افراد و حتی زندانیان رسالت دارند و مبلغان نسبت به وضعیت  زندانیان بی تفاوت نباشند، افزودند: قطعا در برابر این هادیان مخالفانی خواهند بود ولی مخالفت نباید باعث شود مبلغ دست از پیام رسانی خود بردارد. به مرور زمان پیام دین و سخنان حق در درون مخالفان دین اثر خواهد گذاشت.

ایشان بیان کردند: نکته ای که باید مسئولین زندانها توجه کنند، این است که برای زندانیان، ارزش قائل باشند و همه  آنها را در یک جای واحد قرار ندهند.

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: لازم است برای افرادی که به هر دلیلی وارد زندان شدند، بنابر جرمشان تفکیک صورت گیرد تا شخصیت و آبروی آنها حفظ شود.

منبع: خبرگزاری حوزه

انتهای پیام/