شاهرود علما

گسترش همکاری‌ها و ارتباطات میان آستان قدس رضوی و مراکز مهم مذهبی و
فرهنگی جمهوری تاتارستان از جمله اهداف سفر تولیت آستان قدس رضوی است. متن خبر