شاهرود علما

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام در استان خراسان رضوی گفت: تلاش همه مدیران، مسئولان و دست اندرکاران
کشور باید در جهت خدمتگذاری خالصانه به مردم و افزایش امید و اعتماد عمومی
به نظام اسلامی باشد. بیشتر بخوانید