شاهرود علما

به گزارش شاهرود علما،آیت الله سید ابوالحسن مهدوی پیش از ظهر امروز در جمع طلاب در رابطه با مفهوم حکمت گفت: لازمه حکمت تعریف کردنی نیست و با سخن نمی توان آن را بیان کرد و مثالی را با آن تطبیق داد.

امام جمعه  موقت اصفهان ادامه داد: به عنوان مثال شجاعت را نمی توان تعریف کرد، هنگامی که  نحوه مبارزه یک فرد شجاع را مثال می زنیم این تعریف شجاعت نیست.

وی ابراز کرد: ۱۲ تعریف درباب حکمت وجود دارد، نخست آنکه معرفت وحکمت، افضل به ارزشمندترین علوم است.

آیت الله مهدوی افزود: تعریف دوم اینکه انسان به واسطه علم و عقلش برخورد با حق کند و حق آن چیزی نیست که در ذهن ما خطور کند بلکه حق با عمل مطابقت دارد.

استاد حوزه علمیه، در ادامه به تعاریف دیگر حکمت اشاره کرد و گفت: سوم حکمت آن اگاهی انسان است که کار زشت از او سر نزند و باید دانست حکیم علمی را می گوید که انسان را از کار قببح دور کند.

وی عنوان کرد: تعریف چهارم فهم المعانی است که مانع جهل انسان می شود و تعریف پنجم تحقیق العلم و اتقان العمل به این معنی که علم را تحقیقا بفهمیم ودر عمل انجام دهیم، است.

آیت الله مهدوی، گفت: ششم تعریف آن است که جلوی نادانی را بگیرد؛ «الاصابت فی القول» گفتاری که با حق مطابق باشد و  معنی دیگر حکمت، اطاعت خدا است.

آیت الله مهدوی افزود: حکمت فکر یا عملی است که مطابق با دلیل است چون حکمت پشتوانه اش محکم است و براساس قول و فعل حکیمانه انجام می شود.

وی در ادامه توضیح داد: گاهی عقل انسان در سکوت است و بسیاری از مسائل را نمی داند، با علم و عقل ۱۰ درصد موضوعات مختلف را می توان فهمید، فعل حکیمانه با استدلال عقلی وشرعی همراه است.

عضو خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: همه اعمال بشر باید حکیمانه باشد، انسان عاقل و حکیم تمام امورش بر پایه حکمت بنا شده و از کوچک ترین رفتارها غافل نمی شود.

وی ابراز کرد: امیر مومنان علی (ع) فرمود «لا خیر فی السمت عن الحکم کما انه لاخیر  فی القول عن الجهل» خیری نیست در سکوتی که بیجا باشد وخیری نیست در گفتاری که بیجا باشد.