شاهرود علما

آخرین اخبار

  • امروز نیازمند صیانت از حوزه‌های علمیه در برابر اندیشه سکولاریزم اجتماعی هستیم
  • دیدار بازیکنان و کادر فنی تیم ملی نوجوانان ایران با تولیت آستان قدس رضوی
  • جوانمردی و ﻓﺘﻮت ورزشکاران در عرصه‌های جهانی معرف فرهنگ غنی ملت ایران است
  • حضور و سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی در همایش «سفیران هدایت»
  • دیدار سفیر نروژ با تولیت آستان قدس رضوی