شاهرود علما

شرح منازل السائرین معاملات

“جلسه ۳۹” شرح منازل السائرین: باب معاملات/منزل بیست و سوم ” اخلاص ” دوم از سوم

به امیدخدا تا مدتی دیگر متن و فایل تصویری این جلسه به اشتراک گذاشته میشود.

حجم فایل صوتی: ۱۰ مگابایت

این سخنرانی را در لحظه بشنوید. 

http://dl.montazar110.com/Speak/SharhManazelOSaerin/Audio/39-Ekhlas2_Mohamelat_.mp3