شاهرود علما

آیت الله مصباح یزدی

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت:جامعه برای رشد به وحدت انسانی، برنامه و مدیریت الهی نیاز دارد و آن جامعه نیازمند شخصی است که نقشه را بداند، دلسوز مردم باشد و از منافع خودش بگذرد و این شخص کسی جز ولی فقیه نمی تواند باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله سید مختار شاهرود علما،  آیت الله محمدتقی مصباح یزدی امشب در دیدار جمعی از مسئولان و اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین  که در سالن جلسات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: در زمینه چگونگی ترکیب ذرات، اندیشمندان دو‌ رویکرد داشته اند که نخستین آنها که ماتریالیست ها می باشند و قائل به این هستند که پیدایش پدیده ها تصادفی است و دومین رویکرد، رویکرد الهی است که می فرماید این پدیده ها اتفاقی نبوده و بر اساس حساب و کتاب و حکمت الهی به وجود آمده است.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: یک دانه ارزن که بسیار ریز است، وقتی در باغچه ای بکاریم رشد می کند و پس از چندی ده ها برابر خودش را پدید می آورد؛ و در منطق قرآنی به این پدیده هدایت الهی می گویند، چون خداوند به آن قوه ای عطا کرده است که این عمل را بتواند انجام دهد؛ در منطق دینی ما به این هدایت تکوینی می گویند، یعنی خداوند قوه رشد را به عناصر عطا کرده است. و همچنین هدایت تکوینی در حیوانات نمود بیشتری دارد، چراکه اگر به گیاه آب نرسد، خشک می شوند، اما حیوانات به هنگام گرسنگی و‌ تشنگی خود به خود به دنبال آب و غذا می روند.

ایشان خاطرنشان کرد: خداوند به وسیله هدایت تکوینی همه این اعمال و رفتار را به انسان تازه متولد شده، حیوانات و‌ نباتات آموخته است. و برای همه مخلوقات ظرفیتی مقدر فرموده است که بر اساس آن می تواند کامل شود؛ خداوند برای این که انسان ظرفیت خود را به فعلیت برساند، آنها را به صورت تکوینی هدایت کرده است و انسان در ابتدای زندگی بر اساس هدایت تکوینی عمل می کند، اما هنگامی که رشد کرد یک سلسله سؤالاتی برایش ایجاد می شود که بر اساس آن رشد می کند؛ تقریبا میل به بی نهایت دارد و این قوه در هیچکدام از موجودات نیست؛ این موجود عجیب را هدایت دیگری به نام هدایت تشریعی قرار داده است که بر این اساس می تواند با مراجعه به منابع معتبر به سؤالات خویشتن پاسخ دهد؛ خداوند برای اینکه انسان را از این هدایت آشنا کند، به انبیا وحی کرد تا مردم را مطلع کند.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) عنوان کرد: جامعه انسانی می تواند یک وحدت عقلانی با عقل خودش درست کند و اگر بخواهد واحدی و‌ منافع جدیدی به وجود آورد، دست از انفراد برمی دارد و نقشه مدیریتی حاکم بر مجموعه را ترسیم می کند لذا اگرمدیر صلاحیت داشته باشد می تواند واحد پایدار، نافع و غیره را بسازد و از استقلال شخصی صرف نظر کند و‌نقشه حکیمانه باشد که دستگاه صالحی آن را مدیریت کند در اینصورت جامعه سالم به وجود می آید.

آیت الله مصباح یزدی تصریح کرد: جامعه ای که از نقشه الهی محروم باشد، مانند آمریکایی می شود که در رأس آن شخصی است که خود مردم آنجا وی را مسخره کرده و دیوانه می خوانند، لذا جامعه برای رشد به وحدت انسانی، برنامه و مدیریت الهی نیاز دارد و آن جامعه نیازمند شخصی است که  نقشه را بداند، دلسوز مردم باشد و از منافع خودش بگذرد و این شخص کسی به جز ولی فقیه نمی تواند باشد.

منبع: خبرگزاری حوزه

انتهای پیام/