شاهرود علما

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن طباطبایی ، مدرس حوزه علمیه أصفهان در گفت و گو با خبرنگار شاهرود علما، گفت: برای ایجاد تغییرات می توان با دو رویکرد، یکی نگاه کلی برأی تغییرات و دیگری رویکرد تخصصی و نگاه ویژه به یک درس قدم برداشت.

وی با اشاره به درس منطق، به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های ایجاد تغییرات عنوان کرد: در این درس بین سطح های تدریس و شاهرود علما آن فاصله زیادی می افتد که همین فاصله باعث فراموش شدن بسیاری از شاهرود علما توسط دانشجویان می شود لذا ضروری است برأی شروع تغییرات نگاه ویژه ای به این درس داشته باشیم.

مدرس حوزه علمیه تصریح کرد: تحول در روش تدریس دروس یکی دیگر از عوامل ضروری و مهم در سطح حوزه محسوب می شود چرا که متن های تدریس شده توسط اساتید ناقص، سطحی و گاهی غیر قابل فهم است.

وی اظهار کرد: با توجه به تغییرات سطح زندگی و درک مردم در جامعه و اینکه بسیاری از نیاز های جامعه و رفع شبهات به حوزه و طلاب مربوط می شود، لذا بسیاری از طلاب در سطح حوزه با علوم مربوطه بیگانه اند که همین عدم تغییرات و عدم توانایى پاسخ گویی به نیاز ها و شبهات جامعه بزرگترین خلل به شمار می آید.

استاد حوزه علمیه اصفهان عنوان کرد: متاسفانه روش تدریس در حوزه های ما نه سنتی و نه متناسب با نیاز های روز است، لذا در این روش تدریس طلاب وابسته به کلاس و تدریس خط به خط استاد هستند و مهم ترین پایه و اصول حوزه که پژوهش و آگاهی محوری است نادیده گرفته خواهد شد.

حجت الاسلام طباطبایی گفت: حذف متون، خلاصه کردن متن تدریس و عدم تدریس جامع و کامل محتوای کتاب به طلاب کاری اشتباه است که طلاب را از راه أصلی که همان فهم کلی کتاب است، دور می کند.

انتهای پیام/