شاهرود علما

به گزارش شاهرود علما


؛تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیون حوزه علمیه اصفهان به سخنان و یاوه گویی های ترامپ پیش از ظهر امروز در مدرسه صدر بازار برگزار شد و فضلا با مشت های گره کرده خود از سیاست های خصمانه و سلطه جویانه امریکا اعلام انزجار کردند.