شاهرود علما

آیت‌الله بهجت

آیت‌الله بهجت: برادری نکردن مسلمانان با کفار سبب عزت اسلام و مسلمان ها در دنیا و آخرتشان است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله سید مختار شاهرود علما، آیت‌الله محمد تقی بهجت فومنی، راه جلوگیری از تسلط کفار بر بلاد اسلامی را، برادری نکردن با آنان می‌دانند و معتقد‌اند که مسلمانان در مقابل آنان غافلند.

آیت‌الله بهجت گفتند: برادری نکردن مسلمانان با کفار سبب عزت اسلام و مسلمان ها در دنیا و آخرتشان است. در غیر این صورت، آن ها با آقا بالاسر ما می‌شوند و ما را اغفال و مغلوب خود نموده و با مال خودمان ما را به استعباد و نوکری می‌کشانند؛ زیرا آن ها با مال و ثروت خودمان، معادن و منابع ما را کشف می کنند، و در استخراج آن ما را به نوکری و عملگی می گیرند، و برای حمل آن از نیروی انسانی ما استفاده می‌کنند، و در نهایت اصل بار و حمل را برای خودشان بر می دارند و می برند.

آیت‌الله بهجت افزودند: مسلمان ها چقدر غافلند که دنیای خود را هم نمی‌خواهند. کفار به آن ها رشوه می‌دهند و صدها برابر آن را از آن ها پس می‌گیرند. البته به هرکس رشوه نمی‌دهند، بلکه به رؤسا و شخصیت های سیاسیون ملی رشوه می‌دهند تا آسان بتوانن بر اوضاع ملت و مملکت مسلط شوند. بدین ترتیب برای رشوه خواری حتی دنیای خود را می‌بازیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/