شاهرود علما

تولیت آستان قدس رضوی از آزمون اختصاصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بازدید کرد.

این آزمون برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در مشهد و ۱۸ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد.