شاهرود علما

آیت الله العظمی نوری همدانی

مدتی آمریکا و اروپا را در کشور بزک کردند تا قراردادی با آنان بسته شود؛ در حالی خداوند در آیه ۱۱ سوره هود فرموده که به ظالمین اعتماد نکنید؛ اما متأسفانه اعتماد کردند و کار به برجام و چسباندن مدال بر سینه برخی اشخاص کشید؛ اما در همان زمان، رئیس جمهور وقت آمریکا تحریم ها را بیشتر کرد و فتح الفتوح ها با شکست مواجه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله سید مختار شاهرود علما، حضرت آیت الله نوری همدانی امروز در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به وضع سیاسی امروز کشور اشاره کردند و گفتند: امروز کشور در مرحله حساسی قرار گرفته که باید توجه بیشتری به آن شود.

ایشان اظهار داشتند: مدتی آمریکا و اروپا را در کشور بزک کردند تا قراردادی با آنان بسته شود؛ در حالی خداوند در آیه ۱۱ سوره هود فرموده که به ظالمین اعتماد نکنید؛ اما متأسفانه اعتماد کردند و کار به برجام و چسباندن مدال بر سینه برخی اشخاص کشید؛ اما در همان زمان، رئیس جمهور وقت آمریکا تحریم ها را بیشتر کرد و فتح الفتوح ها با شکست مواجه شد.

این مرجع تقلید ابراز داشتند: امروز هم بیان می کنند که اروپا با ماست و برجام را قبول دارد؛ اما اروپا همان آلمان، فرانسه و انگلیس است که همراه با آمریکا بوده و از موشک سخن به میان می آورند؛ ما هیچ وقت نباید به آنان اعتماد کرده و باید روی پای خود بایستیم و اقتصاد مقاومتی را از جلسات به میان مردم بیاوریم.

حضرت آیت الله نوری همدانی خاطرنشان ساختند: باید مراقب بزک ها بوده و هوشیار و بیدار باشیم.

منبع: خبرگزاری حوزه

انتهای پیام/