شاهرود علما

امام خمینی(ره)

 دشمنان مى خواهند به وسیله تبلیغات سوء، اتحاد ما را از بین بـبـرنـد. پـس شـمـا هـر چـه مـى تـوانـیـد بـیـشـتـر هـمـاهـنـگ شـویـد، هـمـه یـک هـدف را دنبال کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله سید مختار شاهرود علما، صحیفه نور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مملو از مطالب زیبا و خواندنی است که در این نوشتار، سخنان امام خمینی(ره) « در دیـدار بـا وزیـر ارشـاد اسـلامـى، اعـضـاى شوراى هماهنگى تبلیغات اسلامى و ستاد برگزارى مراسم دهه فجر» تقدیم علاقمندان می گردد.

* سلاح تبلیغات، برنده تر از کاربرد سلاح در میدان هاى جنگ است

بسم الله الرحمن الرحیم

ما باید در همه امور هماهنگى را حفظ نمائیم، مخصوصا هماهنگى در تبلیغات که از اهم امور اسـت بـایـد بـیـشـتـر حـفظ شود. باید سعى کنید و وحدت و هماهنگى را به صورتى حفظ نمائید که هرگونه تبلیغات سوء را از بین ببرید.

مى دانید که سلاح تبلیغات، برنده تر از کاربرد سلاح در میدان هاى جنگ است، باید از اسـلحـه تـبـلیـغـات آنـهـا بـیشتر ترسید و متاسفانه ما در این زمینه ضعیف هستیم. ما باید روحـیـه خـود را تـقـویـت کـرده و بـا تـمام وجود این را بپذیریم که مى توانیم روى پاى خـودمـان بـایـستیم. این خیلى مهم است که متخصصین ما اتکاء به تخصص خود کردند. شما بـبـینید که محمدرضا چه ضربه اى به روحیه پزشکان ما زده، او با طبیبان به گونه اى برخورد کرده بود که مثلا براى یک عمل جزئى باید روانه خارج شده، این خود نقشه اى بود براى تضعیف روحیه متخصصین ما تا خیال کنند در تمام زمینه ها عقب افتاده هستند. ما امروز باید مصصم باشیم تا در تمام رشته ها جلو بیفتیم.

شـمـا کـه قـسـمتى از تبلیغات دستتان است، باید در این زمینه کوشش کنید تا مردم باور کـنـنـد چـیزى از سایرین کم ندارند. هر چند رادیوهاى بیگانه در دست دشمن است ولى مردم مى دانند که آنها دروغ مى گویند. شما با اتکاء به خداوند قوى باشید. هر موضوعى را باید از نو ساخت و آنقدر دنبال کرد تا تداوم پیدا کند. درست است که شما تازه روى کار آمده اید اما این معنا را در نظر بگیرید که مى خواهید براى خدا کار کنید، نه مقام و منصب . ما مـى خـواهـیـم کـشـورمـان از هـر جـهـت مـسـتـقـل بـاشـد پـس بـایـد بـراى رضـاى خـدا دنـبـال ایـن کـار را بـگـیـریـم تـا نـه تـنـهـا کـشـورمـان ، بـلکـه تـمـام مـردم جـهـان را مـسـتـقـل کـنـیـم . امـیدوارم با هماهنگى و نظم در تبلیغات تمام دسیسه هاى دشمن خنثى شود. دشـمـن حـمـله نـظـامـى نـمـى کـنـد زیـرا مى داند از حمله نظامى کارى ساخته نیست . آنها مى خـواسـتـنـد از داخـل خـود ما ضربه اى بزنند ولى دیدند نشد و نمى توانند، با این وجود دسـت از تـبـلیـغـات بـرنـداشـتـند، مى خواهند به وسیله تبلیغات سوء، اتحاد ما را از بین بـبـرنـد. پـس شـمـا هـر چـه مـى تـوانـیـد بـیـشـتـر هـمـاهـنـگ شـویـد، هـمـه یـک هـدف را دنبال کنید. امیدوارم در کارهایتان موفق باشید و بتوانید به مردم خدمت کنید.

والسلام علیکم و رحمه الله

تاریخ : ۱۳۶۰/۱۲/۲۷

منبع: صحیفه نور/ جلد ۱۶

منبع:حبرگزاری حوزه

انتهای پیام/